thaibestway

เที่ยวภูเก็ต พังงา กระบี่ ต้อง ไทยเบสท์เวย์ แล้วคุณจะหลงเสน่ห์การท่องเที่ยว

แพ็คเกจตั้งใจเที่ยว 3 วัน 2 คืน (พักป่าตอง)

Leave a comment

แพ็คเกจตั้งใจเที่ยว 3 วัน 2 คืน (พักป่าตอง)

ราคาเพียง 3150 บาทต่อท่าน

วันแรก รถรับท่านยังสนามบินภูเก็ต – ส่งท่านเข้าพักยังที่พักที่ท่านเลือก

XX.XX ต้อนรับท่านเข้าสู่เกาะภูเก็ต โดยจะมีเจ้าหน้าที่ นำท่านจากสนามบิน หรือสถานีขนส่งไปยังโรงแรม ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือโดยสารปรับอากาศ

06.00น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของทางโรงแรม
07.00น. รถรอรับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อนำท่านไปยังท่าเทียบเรือ
08.00น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือ มาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต
08.30น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ (เรือโดยสารปรับอากาศ) มัคคุเทศก์คอยบริการ ตลอดการเดินทางภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพถึงอ่าวมาหยา เลือกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ตามอัธยาศัย พนักงานอำนวยความสะดวก ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนาน กับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัวท่าน พร้อมนั่งเรือชม ความงดงามของเกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู ที่ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน หลังจากนั้นท่านสามารถเดินเล่น เพื่อเลือกซื้อของฝาก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อม เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
14.30น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทร เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต ระหว่าง ทางเจ้าหน้าที่บนเรือคอยให้บริการผลไม้ให้กับท่าน ท่านสามารถชมบรรยากาศ ท้องทะเลที่สวยงามได้โดยพักผ่อนบนดาดฟ้าของเรือโดยสาร
16.30น. เดินทางมาถึงท่าเรือ รถรอรับท่านที่ท่าเรือ เพื่อนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.00น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหางยาว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของทางโรงแรม และเช็คเอ้าท์ออกจากที่พักพร้อม นำกระเป๋าเดินทางนำติดตัวมาด้วยค่ะ
08.00 น. รถรอรับท่านจากโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางไปยังจังหวัดพังงา
10.00 น. เที่ยวชมวัดถ้ำสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำที่สวยงามและ ให้อาหารกับลิงแสนรู้
10.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ล่องเรือไปตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่า โกงกาง ชมวิถีชีวิต ของเหล่าสัตว์น้ำ, แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดา หน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง หลังจากนั้นท่านสามารถเลือกซื้อ ของฝากขึ้นชื่อ ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ อาหารทะเลอบแห้ง และเครื่องประดับที่ทำมาจากมุกแท้ๆ
15.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
***ลูกค้าควรมีเที่ยวบินกลับตั้งแต่ 16:30น.เป็นต้นไป

ที่พัก

โลโก้โรงแรมบารมีฮิบ ในแพ็คเกจตั้งใจเที่ยว 3 วัน 2 คืน (พักป่าตอง)ภายนอกของโรงแรมบารมีฮิบในแพ็คเกจตั้งใจเที่ยว 3 วัน 2 คืน (พักป่าตอง)ภายในโรงแรมบารมีฮิบ ในแพ็คเกจตั้งใจเที่ยว 3 วัน 2 คืน (พักป่าตอง)ห้องพักในแพ็คเกจตั้งใจเที่ยว 3 วัน 2 คืน (พักป่าตอง)
ราคาต่อท่าน 3,500 บาท

จองวันนี้เราลดให้ 10 % เหลือเพียง 3150 บาท

ราคานี้รวม

 1. รถรับส่งตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุไว้
 2. ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 3. โปรแกรมทัวร์เต็มวันชมเกาะพีพี โดยเรือโดยสารปรับอากาศ พร้อมอาหารเที่ยง อุปกรณ์ดำน้ำตื้น และเสื้อชูชีพ (ไม่รวมตีนกบ)
 4. โปรแกรมทัวร์เต็มวันชมอ่าวพังงา เรือหางยาว พร้อมอาหารเที่ยง และเสื้อชูชีพ
 5. เจ้าหน้าที่คอยอำนวยให้ความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 6. ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวทางทะเล

ราคานี้ไม่รวม

 1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ และอื่นๆ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มใดๆทั้งสิ้น 7 % ในกรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล
 5. ค่าธรรมเนียมทำความสะอาดบนเกาะพีพีดอน ท่านละ 20 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี) ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมทำความสะอาดบนเกาะพีพีดอน ท่านละ 20 บาท

 • โปรแกรมทัวร์ทะเล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล
 • ทัวร์รอบเกาะ สถานที่อาจสลับเปลี่ยนก่อนหลังได้ตามความเหมาะสม
 • มีมัคคุเทศก์เฉพาะโปรแกรมทัวร์ทางทะเลเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • รถรับส่งโรงแรม – ท่าเรือ นั่งรวมกับลูกค้าท่านอื่น (รถตู้)
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทั้งสิ้น

สิ่งที่นำติดตัวไปด้วย

 1. ครีมกันแดด
 2. หมวกและแว่นตากันแดด
 3. กล้องถ่ายภาพ

เงื่อนไขการจอง

 1. ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับผู้เดินทาง 2ท่านขึ้นไป
 2. ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางท่านเดียว กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าเบอร์โทรศัพท์ 084 – 0521998
 3. โปรโมชั่นนี้สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2555 จนถึง วันที่  15 กรกฏาคม 2555
 4. หากท่านจองตั้งแต่ วันที่ ถึง 30 พฤษภาคม 2555 จะได้รับส่วนลดทันที 10 % จากราคาแพ็คเกจ
 5. ผู้จองจะต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้า อย่างน้อย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 6. โปรแกรมทัวร์และเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
 7. – สนใจโปรแกรมทัวร์ คลิกเลย thaibestwayหรือ บล๊อกของเรา

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 1. ผู้จองจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย15วัน และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก200บาท ต่อ ท่าน ต่อโปรแกรม
 2. กรณีจองเป็นแพ็คเกจ ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หักค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองเป็นค่าห้องพัก 1 คืน
 3. กรณีจองเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไปจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง ก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 30 วัน และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 300บาท ต่อ ท่าน ต่อโปรแกรม
 4. ผู้ประสงค์จะยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงเทศกาล หากทำการยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น**

เงื่อนไขการยกเลิกห้องพัก

 • กรณี แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เป็นค่าห้องพัก 1 คืน
 • ผู้ประสงค์จะยกเลิกการบริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
Advertisements

Author: thaibestway

ทัวร์ที่ให้บริการการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ทั้งแพ็คเกจ ท่องเที่ยวแบบ เที่ยว 5 วัน 4คืน, เที่ยว 4วัน 3คืน, เที่ยว 3วัน 2คืน, เที่ยว 2วัน 1คืน หรือ เที่ยวแบบ one day trip และ เรายังบริการจองห้องพัก รีสอร์ท โรมแรม ตามความต้องการของท่าน เรา...ไทยเบสท์เวย์ รับรองการบริการ ด้วยความประทับใจและคัดสรรค์ทัวร์ที่มีคุณภาพมาบริการเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ เพียงแค่ท่านคลิกเข้ามาที่ www.thaibestway.com แล้วท่านจะหลงรักการท่องเที่ยวโดยไม่รู้ตัว ทัวร์ไทยเบสม์เวย์ ได้รับอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 32/00453 ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า ไทยเบสท์เวย์พร้อมที่จะให้บริการท่องเที่ยว เช่น ทัวร์พีพี, ทัวร์เกาะเฮ, ทัวร์เกาะรายา, ทัวร์เกาะไข่, ชมภูเก็ตแฟนตาซี, โชว์ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่, ภูเก็ตอะโพไดร์ คาบาเร่โชว์, ทัวร์อ่าวพังงา-เกาะปันหยี เรือหางยาว, ทัวร์พายเรือแคนู ชมเกาะห้อง อ่าวพังงา, ทัวร์พายแคนนู, ทัวร์ล่องแก่งน้ำตกโตนปริวรรต, ทัวร์ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์, ทัวร์อ่าวพังงา, ทัวร์ทะเลแหวก, เกาะไม้ไผ่ และอีกมากมาย หากคุณคิดที่จะเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต หรือต้องการทัวร์ในภูเก็ต หรือกำลังค้นหาแพ็คเกจท่องเที่ยวภูเก็ต หรือจังหวัดอื่น ๆ ภายในประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s